BTL

  • Адрес: гр. Пловдив, ул. Владая №3
  • Вид: Производствена сграда с Административна и Складова част
  • Статус: Строеж, пред Акт 14
  • Отдаваема площ:
  • Етажна плоча:
  • Паркинг: 71
  • Година на строителство: 2023
  • Етажи:

Сградата е разделена условно на три зони: производствена, складова и административната част. Административно-офисна част е разположена на три етажа и е свързващото звено между другите две зони. Предвидени са зона за хранене и почивка, помещения за експозиция, фитнес, конферентни зали, санитарно-битови помещения, кухненски кътове и отворено пространство за срещи и релакс, които допринасят за добрата атмосфера и здравето на работещите.

Също така проектът предлага съвременни технологични решения, енергоефективни инсталации, системи и материали за осигуряване качество на материалната база, ефективност на производствения процес и ниски експлоатационни разходи.

АРХ. СВЕТОЗАР ФИЛИПОВ

Мениджър Проектиране и Проджект Мениджмънт

отзиви от клиенти

Какво мислят нашите клиенти:

Sign up to receive emails from MBL about trends shaping real estate markets and economy.