70% ОТ КОМПАНИИТЕ В СОФИЯ ПЛАНИРАТ ЕСКПАНЗИЯ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

Една трета планират растеж с повече от 25%

MBL проведе проучване сред 100 водещи компании в София, с цел анализиране на бъдещите планове и нужди на бизнеса свързани с работното пространство.

Интервюирани бяха компании представители на различни отрасли включително Информационни Технологии, Аутсорсинг, Фармацевтичен, Банков, Застрахователен, Бизнес Услуги и други. Обемът на наеманата от тях обща офис площ надвишава 270,000 кв. м, а общия им брой служители възлиза над 24,000 души, 7.5% от които чужденци.

 

Динамика на търсенето

Запитани дали планират растеж на дейността си в София, 70% процента от анкетираните компании споделят, че очакват разрастване на своя персонал през следващите две години.

30% от общия брой компании очакват растежът на работни места да бъде с повече от 25%, отчитат от MBL.

Интересен остава въпросът до колко тази положителна тенденция би рефлектирала и на нуждите им от допълнително офис пространство. 61% процента от анкетираните компании очакват този растеж да доведе до нужда от експанзия на техните офиси, като 48% очакват тази нужда да възникне в следващите 2 години.Основни фактори определящи избора на компаниите

От всички фактори влияещи върху избора за нова сграда, решаващ остава градския транспорт и връзката с метро, сочи проучването на MBL. 79% oт анкетираните компании определят този фактор като водещ. Значителна тежест при избора на наематели имат и непрекъсваемостта на интернет достъп и електрическа енергия (76%), както и качеството на довършителните работи в офисите и ефективността на етажната плоча (61%).

От гледна точка на това до каква степен наемателите са доволни от тези характеристики в настоящите си офиси 35% от анкетираните определят ефективността на етажната плоча като незадоволителна, а близо 1/3 са неудоволетворени от качеството на довършителните работи в помещенията им.

Друг важен аспект – поддръжката и управлението на имота, също следва да бъде обект на бъдещо подобряване според анкетираните, отчита MBL. Близо 54% от компаниите са изразили неудоволетвореност или са запазили неутрална позиция относно периодичността и качеството на ремонтните дейности от страна на техните наемодатели по поддръжката на наетите помещения и общите части.Водещ формат разпределение на работните места

Запитани кой формат на разпределение на работнонто пространство предпочитат, 75% от анкетираните избират отвореното пространство като водещ. Едва 18% от фирмите определят кабинетния принцип като предпочитан.

От гледна точка на оптимизация на работното пространство 43% от интервюираните компании споделят, че използват политика за работа от вкъщи на служителите си, докато само 17% са въвели практиката за „хот дескинг“. 

Сподели:

Получавайте редовна пазарна информация и новини.