РЪСТ В ОБЕМА НА ОФИС ПЛОЩИ В СТРОЕЖ

Обемът на офис площите в строеж надхвърли 450,000 кв.м., като предвидените за въвеждане в експлоатация до края на тази година е възможно да превишат 100,000 кв.м.

Пазарът на офис площи в София запази инерцията от началото на годината – в експлоатация през второто тримесечие бяха въведени нови 23,000 кв., а нетно бяха усвоени 27,000 кв.м. В резултат, делът на свободните офис площи се понижи до 9.1%. Обемът на подписаните нови сделки възлезе на 20,500 кв.м., отбелязвайки малък спад спрямо първите три месеца на 2019 г.

Предлагането на модерни офис площи в София се увеличава – офис площите в съществуващи сгради нараснаха до 2.06 млн. кв.м., ръст има и в обема на площите в строеж. В момента се строят малко над 450,000 кв.м., които са предвидени за въвеждане в експлоатация до края на 2022 г. Още около 400,000 кв.м, са планирани за изграждане, но за тях все още няма разрешение за строеж и не са започнати строителни дейности.

Търсенето остана относително стабилно. Обемът на новоподписаните сделки за наем за второто тримесечие отбеляза спад до 20,500 кв.м, като най-активни на пазара бяха наемателите от IT сектора с 53% от новонаетите площи.

Средните наеми останаха стабилни - при клас А офертните нива, с някои изключения, варират между 12 и 14 евро на кв.м, а при клас Б - между 8 и 11 евро на  кв.м. Очаква се през втората половина на 2019 г. наемните нива да останат без съществена промяна.  

share post with:

Keep up with the latest market trends and news.