Екипът на MBL

Нашият екип е с доказан дългогодишен стаж в сферата на недвижимите имоти в България.

Чрез своите академични и професионални квалификации,

експертите от Ем Би Ел се стремят да предоставят най-качествените услуги на пазара. Ние работим в тясно сътрудничество с най-големите компании в следните отрасли: автомобилната промишленост, банково дело и финанси, хотели, индустриални и логистични площи, здравеопазване, медии, енергиен сектор, търговски и развлекателен сектор и др.

Получавайте редовна пазарна информация и новини.