Пазар на офис площи в София Q1 2024

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
30.04.2024


Пазар на офис площи в София Q1 2024
Съществуващи офис площи и строителна активност


През първото тримесечие на 2024 общият обем на съществуващите офис площи клас А и Б в София остана непроменен спрямо предходното тримесечие и наброява 2.523 млн. кв.м след като не беше отчетено завършването на нови сгради. Строителната активност регистрира 8% покачване на 12 месечна база спрямо края на първото тримесечие на 2023 и в момента обемът 
на офис площи във фаза на строеж достига приблизително 260,000 кв.м. Повече от половина от тях са концентрирани в две локации – Хладилника и Цариградско шосе, съответно с 25% и 21% от строящите се площи.

Търсене
Пазарът регистрира положително нетно усвояване на клас А площи от 11,300 кв. м за периода докато при клас Б беше отчетен негативен резултат от 5,500 кв. м. Съответно общият резултат от нетното усвояване в двата класа достигна 5,800 кв. м за тримесечието. 
Следвайки добрия резултат от второто полугодие на 2023, пазарът продължи да се представя добре с 30,000 кв. м новонаети офис площи, в период когато много компании се опитват да повишат нивото на присъствие на служителите си в офиса. 


Свободни площи
Свободните площи в съществуващи сгради клас A и Б в края на тримесечието възлизат на 374,000 кв. м, което представлява 14.8% от общия инвентар. Това е спад от 0.2% спрямо 15% свободни площи към края на 2023 и от 2.4% спрямо края на първото тримесечие на 2023, когато свободните площи бяха 17.2%. 
Районите извън широкия център отчитат най-висок процент на свободни площи с общ резултат от 15.8%, което е много малко над процентa, който беше отчетен в идеалния център. Интересно е да се отбележи, че свободните площи в идеалния център продължават постоянно да се увеличават през последните 9 тримесечия. От 4.6% през в края на 2021 увеличението е до 15.7% към края на първото тримесечие на 2024 г. От друга страна ако се вземат предвид и сградите, които са в процес на строеж, то наличните офис площи за наемане възлизат над 533,000 кв.м, като Цариградско шосе е с най-висок дял от 
29%. 

Наемни нива
През първото тримесечие на 2024 г. офертните наеми регистрираха покачване на годишна и тримесечна база в повечето райони. За клас А площи нивата варират обичайно в диапазона €12.50 - €16.00 на кв. м. При някои сгради в идеалния център обаче достигат и до €20 на кв.м. Покачване регистрира и средното ниво на наемите в клас Б сгради. В идеалния център то е от 6.5% на годишна база. Наемите при клас Б сградите основно са между €9 и €12 на кв. м. 


Пазарна прогноза
През 2024 се очаква завършването и въвеждане в експлоатация на нови близо 100,000 кв. м офиси. По-голяма част от тези площи обаче вече са предварително отдадени, а останалите вероятно ще бъдат отдадени през годината, имайки предвид текущата динамика на търсенето. В резултат на това не се очакват видими промени в нивата на наличните офис площи за наемане. Офертните наеми вероятно ще се стабилизират около настоящите нива, въпреки че при отделни сгради могат да претърпят както слабо покачване така и спад. Общият процент на свободни площи към края на 2024 не се очаква да надхвърли текущото ниво.


За ЕМ БИ ЕЛ ЕООД (www.mbl.bg) 
MBL е водеща компания, специализирана в предоставянето на консултантски и брокерски 
услуги в областта на бизнес имотите. Компанията е изградила стабилна репутация на пазара на недвижими имоти в България и предлага комплексни решения на местни и международни клиенти – строителни предприемачи, инвеститори, финансови институции, наематели и др. Експертният екип на компанията притежава солиден опит в управлението на имоти, финансовите услуги, инвестициите и управлението на проекти.

За повече информация моля посетете

 www.mbl.bg или се свържете с:


• Владислав Христов, Директор Консултантски и посреднически услуги, vhristov@mbl.bg, 
+359 884 464 567


• Николай Неов, Директор Офис площи, nneov@mbl.bg, +359 886 292 68

Сподели:

Получавайте редовна пазарна информация и новини.