Хотели и жилищни имоти

В MBL поддържаме диверсифициран портфейл от специализирани услуги, фокусирани върху растежа и успеха на клиентите, докато се увеличава стойността на техните инвестиции.

Хотели

нашите стратегически съвети помогат на клиентите ни да са с предимство в развиващия се пазар на хотели. предлагаме услуги в следните области

Жилищни проекти

Екипа на MBL прилага комбинация от макро-преспектива и микро-експертиза, за да предостави специализирани съвети в следните области:

обратно